Suzanna Nesom

Teitl swydd Prentis Ymchwil
Sefydliad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
Ebost cyswllt suzanna.nesom@wcpp.org.uk
Rhif ffôn 02922510883

Ymunodd Suzanna â’r Ganolfan ym mis Hydref 2018 ar ôl cwblhau ei gradd israddedig yn Ysgol Economeg Llundain (LSE) ac ennill gradd Meistr o Brifysgol Caerfaddon, Prifysgol Charles, Prag a Phrifysgol Humboldt yn Berlin mewn Astudiaethau Ewropeaidd Cyfoes. Cwblhaodd Hyfforddeiaeth Llyfr Glas hefyd gyda Phwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop, lle roedd hi’n gweithio ar fasnach ryngwladol a derbyn y Balcanau Gorllewinol yn aelodau o’r Undeb.

Mae ei rôl yn ymwneud â holl weithgarwch y WCPP ac mae hi’n cydweithredu ar ymchwil academaidd, rhaglen waith Llywodraeth Cymru a phrosiectau gwasanaethau cyhoeddus. Mae ei diddordebau ymchwil yn cwmpasu’r rhyngweithio rhwng masnach a rhywedd, cenedligrwydd, a llunio polisïau ar gyfer materion cymhleth.

Yn ei hamser rhydd, mae hi’n mwynhau chwarae Bridge yn gystadleuol ac yn arwain cnud o Brownies fel Tylluan Ddotiog.

Tagiau