Megan Park

Teitl swydd Prentis Ymchwil
Sefydliad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
Ebost cyswllt megan.park@wcpp.org.uk
Rhif ffôn 02920875033

Mae Megan yn Brentis Ymchwil yng Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (CPCC), yn ymuno â’r tîm ym mis Hydref 2019. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys tlodi, nawdd cymdeithasol a llywodraeth leol.

Cyn ymuno â CPCC, roedd Megan yn Intern Ymchwil yn y Sefydliad Dysgu a Gweithio yn Llundain lle canolbwyntiodd ar brosiectau’n ymwneud â datblygiad gyrfaol ym myd gwaith. Mae hefyd wedi cynnal ymchwil i’r defnydd o daliadau tai diamod gan awdurdodau lleol yn Lloegr o dan oruchwyliaeth Prifysgol Heriot-Watt.

Mae gan Megan gefndir mewn cyfraith a pholisïau cymdeithasol, mae ganddi BA yn y Gyfraith o Brifysgol Rhydychen ac MSc mewn Polisi Cymdeithasol (gyda rhagoriaeth) o Ysgol Economeg Llundain. Mae hi hefyd wedi gweithio fel gweithiwr achos tai yn y sector cymorth cyfreithiol.

Tagiau