Dr Megan Mathias

Teitl swydd Cyn Uwch Gymrawd Ymchwil
Sefydliad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Mae Megan yn gyfrifol o ddydd i ddydd am ein gwaith gyda Gweinidogion Llywodraeth Cymru. Mae ei diddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddulliau gweithredu mewnol llywodraethau cenedlaethol a rheoli ac arwain y sector cyhoeddus; mae’n astudio ar gyfer PhD ar hyn o bryd ar wneud synnwyr ac arweinyddiaeth ym maes llywodraeth.

Dechreuodd Megan ei gyrfa broffesiynol ym maes ymgynghori ar reoli gyda PA Consulting Group a Serco. Rhwng 1997 a 2005, cwblhaodd aseiniadau cleient llwyddiannus ar ran llywodraethau yn y DU ac UDA, cyn dod yn un o gyfarwyddwyr melin drafod Serco, The Serco Institute.

Yn 2006, gofynnwyd i Megan ymuno â gwasanaeth sifil y DU fel Uwch Was Sifil dros dro i weithio ym maes diwygio gwasanaethau cyhoeddus ac arloesi ym maes llywodraethu ar ran Llywodraeth ddatganoledig Cymru. Yn 2010, gwnaeth gyd-sefydlu a rhedeg tîm ymchwil weithredu annibynnol, Kafka Brigade UK and Ireland – gan helpu’r sector cyhoeddus i ailgynllunio gwasanaethau’n llwyr a’u hadnewyddu, a hynny’n seiliedig ar y dinesydd.

Rhwng 2013 a 2017, roedd Megan yn byw ac yn gweithio yn y Dwyrain Canol. Parhaodd i weithio fel Cydymaith i Kafka Brigade, cyn derbyn rôl yn 2014 fel Uwch Gynghorydd i Lywodraeth Seland Newydd yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig. Yn 2015, ymunodd ag Ysgol Lywodraethu Mohammed bin Rashid yn Dubai fel Cymrawd Ymchwil, gan arbenigo mewn rheoli ac arwain yn y sector cyhoeddus.

Tan iddi symud i’r Gwlff, daliodd Megan swyddi cynghori hefyd gyda Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025 (menter melin drafod a gafodd ei chyd-sefydlu ganddi), SPICE (menter gymdeithasol bancio amser), Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru a’r Sefydliad Materion Cymreig (melin drafod), gan gadeirio ei Gangen yng Nghaerdydd a’r Cymoedd . Mae’n un o Gyfeillion Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Tagiau