John Tizard

Mae John Tizard yn gynghorydd strategol annibynnol ac yn sylwebydd ar bolisi
cyhoeddus, wasanaethau cyhoeddus a llywodraethiant.