Giuseppe Forte

Mae Giuseppe Forte yn fyfyriwr MPhil yn Adran Economeg, Prifysgol Rhydychen.