Dr Paul Worthington

Teitl swydd Uwch Swyddog Ymchwil
Sefydliad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
Ebost cyswllt paul.worthington@wcpp.org.uk
Rhif ffôn 02920510875

Mae Paul yn gymrawd ymchwil gyda’r Ganolfan, yn gweithio’n bennaf ar ein rhaglen waith ar gyfer Llywodraeth Cymru, gyda diddordeb ymchwil penodol mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae gan Paul B.A. a PhD mewn Hanes o Brifysgol Abertawe, a dechreuodd ei yrfa broffesiynol fel Rheolwr dan Hyfforddiant yn GIG Cymru ym 1987. Mae wedi gweithio mewn cyfres o rolau uwch ym maes rheoli yn y GIG, datblygu gwasanaethau, gwybodaeth a chomisiynu ledled de Cymru, ac ym Mwrdd Iechyd Lleol Powys ac Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol Henffordd. Rhwng 2011 a 2015 roedd Paul yn Brif Swyddog Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf, ac mae wedi gweithio’n helaeth yn arwain a hwyluso rhaglenni ymgysylltu cyhoeddus ynghylch materion gofal iechyd a chynigion blaenllaw i newid gwasanaethau, ynghyd â datblygu rhwydweithiau ar draws iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae wedi gweithio’n agos ar bolisïau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys swyddi yn y Gwasanaeth Ymchwil a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, ac yn fwy diweddar fel Dadansoddwr Polisïau Iechyd Annibynnol, ac mae wedi cyfrannu’n rheolaidd at drafodaethau yn y cyfryngau am bolisïau iechyd. Mae gan Paul brofiad mwy eang yn Llywodraeth y DU, ac yntau wedi gweithio fel Uwch-gynghorydd Polisi yn y Swyddfa Eiddo Deallusol, yn arwain Tîm y Fframwaith Cyfreithiol.

Tagiau