Dr Jane Davidson

Mae Jane yn Rhag Is-Ganghellor Emeritws ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac awdur #futuregen: lessons from a small country.

Rhwng 2000 a 2011, roedd Jane yn Weinidog Addysg, yna’n Weinidog yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn Llywodraeth Cymru, lle cynigiodd wneud cynaliadwyedd yn egwyddor trefnu canolog; daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) i rym yn 2015. Cyflwynodd y tâl cyntaf am fagiau plastig yn y DU, ac aeth ei rheoliadau ailgylchu â Chymru i’r trydydd gorau yn y byd.  Creodd Gomisiwn Newid Hinsawdd i Gymru, swydd Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, a Llwybr Arfordir Cymru.

Ym myd addysg, treialodd newidiadau mawr i’r cwricwlwm, y Cyfnod Sylfaen ar gyfer blynyddoedd cynnar, Bagloriaeth Cymru ac addysg integredig ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yng Nghwricwlwm Cymru.

Mae Jane yn noddwr i’r Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheoli Amgylcheddol (CIEEM) a Dulliau Hunanddibyniaeth Cymru (TFSR Cymru).  Mae ganddi gymrodoriaethau anrhydeddus o IEMA (Sefydliad Rheolaeth ac Asesu Amgylcheddol), WWF, CIWM (Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff), CIWEM (Sefydliad Siartredig Rheolaeth Dŵr ac Amgylcheddol) a doethuriaeth anrhydeddus gan Brifysgol Morgannwg. Mae hi’n cyfrannu’n rheolaidd at ddigwyddiadau arbenigol rhyngwladol. Mae hi’n Gymrawd RSA ac yn 2017 cafodd ei gwahodd i fod yn aelod staff ar raglen Addysg Weithredol ar gyfer Arwain Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Harvard.

Mae hi’n byw ar dyddyn yng ngorllewin Cymru lle mae’n bwriadu byw ag effaith ysgafn ar y tir.

Hawlfraint ar y llun: Prifysgol y Drindod Dewi Sant

Tagiau