Dr Hannah Durrant

Teitl swydd Uwch-gymrawd Ymchwil
Sefydliad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
Ebost cyswllt hannah.durrant@wcpp.org.uk
Rhif ffôn 02922510884

Mae Hannah yn Uwch-gymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru sy’n canolbwyntio ar wleidyddiaeth ac arferion cynhyrchu gwybodaeth, defnyddio tystiolaeth ac arbenigedd wrth wneud polisïau.

Yn flaenorol, bu’n goruchwylio rhaglen ymchwil y Sefydliad Ymchwil Polisi (IPR) ym Mhrifysgol Caerfaddon ac arweiniodd nifer o brosiectau a gynhyrchwyd ar y cyd am ddefnyddio data (‘mawr’) cysylltiedig i lywio polisi a chynnig gwasanaethau cyhoeddus ar lefel leol. Roedd y rhain yn cynnwys prosiect a ariennir yn Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol (Cysylltu Data ar draws Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghaerfaddon a Gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf). Roedd hefyd yn cynnwys prosiect a ariennir gan Innovate UK sy’n edrych ar sut y gallai data integredig lywio gwaith y gwasanaethau iechyd cyhoeddus a rhagnodi cymdeithasol, a phrosiect a ariennir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol gan ddefnyddio data gweinyddol llywodraeth leol i ddeall y galw am ofal cymdeithasol.

Mae ei diddordebau ymchwil ehangach yn cynnwys dadansoddi hanfodion y drefn lywodraethu a llunio polisïau, beth mae hyn yn ei ddatgelu am ffurf a swyddogaeth y wladwriaeth, a rôl actorion gwladwriaethol ac anwladwriaethol mewn polisïau cyhoeddus. Mae ganddi gefndir ym maes polisi sgiliau a datblygu’r gweithlu, polisi economaidd a diwygiadau lles.

Mae wedi gweithio ar ryngwyneb ymchwil a pholisi cyhoeddus drwy gydol ei bywyd proffesiynol. Cyn cwblhau ei PhD (Prifysgol Caerfaddon), roedd yn Rheolwr Prosiectau yng Ngholeg Bridgwater (coleg addysg bellach blaenllaw) yn arwain ar ehangu cyfranogiad strategol a mentrau ymgysylltu â chyflogwyr (2002-2006).  Cyn hynny, bu’n gweithio ar fonitro perfformiad ac ymgysylltu cyhoeddus ar gyfer Transport for London (2000-2002).

Mae hi’n Gymrawd Gwadd yn y Sefydliad Ymchwil Polisi (Prifysgol Caerfaddon) ac yn Gymrawd Cyswllt o’r Academi Addysg Uwch.

 

Tagiau