Dr Craig Johnson

Teitl swydd Cydymaith Ymchwil
Sefydliad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
Ebost cyswllt craig.johnson@wcpp.org.uk

Mae Craig yn Gydymaith Ymchwil yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ac yn gweithio ar amrywiaeth o aseiniadau yn rhaglen waith y Ganolfan i Weinidogion. Ers ymuno â’r Ganolfan, mae Craig wedi cyhoeddi adroddiadau ar rôl llywodraethau is-genedlaethol mewn trafodaethau masnach rhyngwladol, tystiolaeth ar sefydliadau bancio cyhoeddus a hyfywedd gwasanaethau a rennir ym maes llywodraeth leol. Ar hyn o bryd, mae’n ymchwilio i feysydd polisi iechyd, addysg a chyfiawnder, yn ogystal â chefnogi gwaith parhaus y Ganolfan ar oblygiadau Brexit i bolisi cyhoeddus yng Nghymru.

Mae ei ddiddordebau ymchwil ym maes gwleidyddiaeth a pholisi cyhoeddus. Mae wedi cyhoeddi erthyglau mewn cofnodlyfrau academaidd blaenllaw a gaiff eu hadolygu gan gymheiriaid ar faterion sy’n gysylltiedig â gwleidyddiaeth plaid, barn gyhoeddus ac etholiadau.

Cwblhaodd ei PhD mewn Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Newcastle ym mis Chwefror 2018, a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. Mae ei draethawd ymchwil yn canolbwyntio ar allu pleidiau gwleidyddol i gydweithio, gan ddefnyddio astudiaeth achos ar Lafur a’r Democratiaid Rhyddfrydol ym Mhrydain. Cyn cwblhau ei draethawd ymchwil fel rhan o’i PhD, cwblhaodd Craig BA ac MA ym Mhrifysgol Newcastle, y naill a’r llall mewn Gwleidyddiaeth.

Tagiau