Dr Alison Parken

Teitl swydd Cyn Uwch Gymrawd Ymchwil
Sefydliad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Mae Alison yn gwneud ymchwil sy’n cyfrannu at y gwaith o ddatblygu sail dystiolaeth ar gyfer hyrwyddo cydraddoldeb cymdeithasol-economaidd drwy lunio polisi ac fel rhan o arferion sefydliadol. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys:

  • Atgynhyrchu anghydraddoldebau cymdeithasol-economaidd drwy strwythurau, systemau a goddrychedd;
  • Bylchau cyflog rhwng y rhywiau a chyflog cyfartal;
  • Priodoli rhywiau i farchnadoedd llafur a sefydliadau, yn enwedig mewn perthynas â chamu ymlaen mewn swydd a chynllunio swyddi;
  • Prif ffrydio rhywiol, o fewn cyflogaeth, economïau gwybodaeth a gweithleoedd;
  • Prif ffrydio rhyngadrannol (holl ddimensiynau anghydraddoldeb) wrth lunio polisi

Arweiniodd Alison y rhaglen ymchwil ‘Menywod yn Ychwanegu Gwerth at yr Economi’ (WAVE) ym Mhrifysgol Caerdydd. Gwnaeth WAVE waith ymchwil cydweithredol gyda chyflogwyr er mwyn dangos sut mae bylchau cyflog rhwng y rhywiau yn codi mewn sefydliadau. Gan ddefnyddio’r sail dystiolaeth, gwnaeth WAVE helpu cyflogwyr i wneud newidiadau i’w strwythurau ar gyfer datblygu’r gweithlu a chyflogaeth.

Gyda chydweithwyr, darparodd Alison y sail ymchwil ar gyfer cynllunio dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus yng Nghymru ar wahaniaethau mewn cyflog.

Mae’n aelod o Bwyllgor y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (Cymru) a rhoddwyd OBE iddi am ei gwasanaeth i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Astudiaethau achos cyflogwyr WAVE: o dystiolaeth i weithredu ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau: http://www.cardiff.ac.uk/cy/research/explore/research-units/women-adding-value-to-the-economy-wave

Proffil ar wefan Prifysgol Caerdydd: https://www.cardiff.ac.uk/people/view/603109-parken-alison

Tagiau