Dr Adrian Healy

Teitl swydd Cymrawd Ymchwil
Sefydliad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
Ebost cyswllt adrian.healy@wcpp.org.uk
Rhif ffôn 02920874281

Mae Adrian yn Gymrawd Ymchwil yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. Mae gan Adrian brofiad eang mewn ymchwil sydd wedi’i arwain gan bolisïau, yn canolbwyntio ar arloesedd, datblygiad economaidd rhanbarthol a gwydnwch pobl a lleoedd yn wyneb digwyddiadau annisgwyl ac argyfyngau.

Mae wedi gweithio’n ddyfal gyda’r awdurdodau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn y DU, yn ogystal â sawl Cyfarwyddiaeth Gyffredinol y Comisiwn Ewropeaidd, Aelod-Wladwriaethau’r UE a’r OECD. Bu’n darparu cyngor arbenigol i amrywiaeth o gyrff gan gynnwys Pwyllgor Ymchwil Dethol Tŷ’r Cyffredin i Leihau Gwahaniaethau Rhanbarthol mewn Ffyniant yn y DU; Bwrdd Cynghori Horizon 2020 yr UE ar gyfer Cryfhau Rhagoriaeth ac Ehangu Cyfranogiad, ac i’r OECD am eu gwaith ar Ddinasoedd Gwydn.

Yng Nghymru, roedd Adrian yn gyd-gadeirydd y grŵp cynghori yn cefnogi datblygiad Arloesi Cymru ac yn cefnogi gwaith y Comisiwn Twf Annibynnol ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Yn flaenorol, roedd Adrian yn Gyfarwyddwr cwmni ymgynghori Ewropeaidd ECORYS, lle’r oedd yn rheoli swyddfa’r cwmni ym Mrwsel, ac yn gyfrifol am themâu arloesedd, cystadleurwydd, a datblygiad economaidd rhanbarthol.