Brexit a Chymru – Tir a Môr: Flog yr Athro Janet Dwyer

Mae’r Athro Janet Dwyer, o Sefydliad Ymchwil Cefn Gwlad a’r Gymuned, yn rhoi trosolwg bras o’i hadroddiad i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a oedd yn ystyried goblygiadau Brexit i amaethyddiaeth, ardaloedd gwledig a’r defnydd o dir yng Nghymru.