Brexit a Chymru – Tir a Môr: Flog Griffin Carpenter

Mae Griffin Carpenter o’r Sefydliad Economeg Newydd yn rhoi trosolwg bras o’i adroddiad i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a oedd yn ystyried goblygiadau Brexit i gyfleoedd pysgota yng Nghymru.