Swyddog Ymgysylltu a Chyfathrebu (Gorchudd Mamolaeth)

Dyddiad cau 25 Hydref 2021
Cyflog £27,924 - £32,344 y fleyddyn (Gradd 5)
Lleoliad Caerdydd

Rydym yn ceisio recriwtio gweithiwr cyfathrebu proffesiynol talentog a phrofiadol i gwmpasu cyfnod o gyfnod mamolaeth.

Bydd gennych ddiddordeb a dealltwriaeth o bolisi cyhoeddus a thirwedd wleidyddol yng Nghymru, sgiliau cyfathrebu a threfnu cryf, ymrwymiad i gymhwyso tystiolaeth i heriau ‘byd go iawn’, a’r gallu i weithio’n effeithiol fel rhan o dîm y Ganolfan a chydag arbenigwyr polisi, uwch wneuthurwyr polisi ac arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus.

Mae’r swydd yn llawn amser (35 awr) ac yn cael ei chynnig ar sail cyfnod penodol i ddarparu gwasanaeth mamolaeth o 1 Rhagfyr 2021 (neu cyn gynted â phosibl wedi hynny) tan 30 Awst 2022.

Rydym yn croesawu ceisiadau ar sail secondiad a gallwn gynnig trefniadau gweithio hyblyg ynghyd ag ystod eang o fuddion a ddarperir gan y brifysgol gan gynnwys hyfforddiant, cynllun pensiwn hael a lwfans gwyliau, cynllun beicio i’r gwaith, benthyciadau teithio i’r gwaith a lleihau cyfraddau ar aelodaeth chwaraeon.

I gael rhagor o wybodaeth a thrafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Ganolfan drwy e-bost yn: steve.martin@wcpp.org.uk

I gael y disgrifiad swydd llawn, a manylion ar sut i wneud cais, cliciwch yma.

Tagiau