Swyddog Ymchwil

Dyddiad cau 11 Rhagfyr 2020
Cyflog £27,511 - £31,866 per annum (Grade 5)
Lleoliad Swyddfa CPCC, 12 Plas yr Amgueddfa, Caerdydd

Rydym yn ceisio recriwtio unigolyn eithriadol i gyfrannu at ein rhaglen barhaus o waith ar gyfer Llywodraeth Cymru a’r gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r swydd yn cynnig cyfle unigryw i gynnal ymchwil polisi o ansawdd uchel, gan weithio ochr yn ochr â chydweithwyr academaidd a llunwyr polisïau sydd wrth wraidd datblygiadau polisi cyfredol a dadleuon ynghylch polisïau, gan gynnwys: Brexit, dulliau o hybu twf economaidd, ffyrdd o gau bwlch cyrhaeddiad addysgol, ariannu’r gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol, a lles cenedlaethau’r dyfodol.

Mae’n rhaid bod gennych ddiddordeb a dealltwriaeth o bolisi cyhoeddus; ymrwymiad i bolisi ymchwil o ansawdd uchel; sgiliau cyfathrebu a threfnu da; a’r gallu i weithio’n effeithiol yn rhan o dîm ehangach y Ganolfan, sy’n cynnwys 20 o staff amser llawn.

Mae’r swydd hon yn un amser llawn ac sydd ar gael tan fis Medi 2022, gyda’r posibilrwydd o adnewyddu yn amodol ar yr arian fydd ar gael yn y dyfodol.

Cyflog: £27,511 – £31,866 y flwyddyn (Gradd 5)

I gael rhagor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol am y swydd gyffrous hon, cysylltwch â’r Athro Steve Martin (Cyfarwyddwr Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru): steve.martin@wcpp.org.uk neu Dan Bristow (Cyfarwyddwr Polisi ac Ymarfer) – dan.bristow@wcpp.org.uk.

Am ddisgrifiad swydd ac i ymgeisio, cliciwch yma.

Tagiau