Tystiolaeth a dealltwriaeth o gynhyrchiant

Statws prosiect Ar Waith

Cynhyrchiant yw un o’r ffactorau pwysicaf wrth gyflawni ffyniant economaidd. Mae Prif Economegydd Llywodraeth Cymru wedi nodi fod cynnydd o ran cynhyrchiant yn ddangosydd hanfodol ar gyfer perfformiad economaidd Cymru yn y dyfodol.

Mae’r prosiect byr hwn yn dod â Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a Rhwydwaith Gwybodaeth am Gynhyrchiant at ei gilydd. Rhwydwaith amlddisgyblaethol o ymchwilwyr y gwyddorau cymdeithasol a ariennir gan Ganolfan Hyfforddi Ddoethurol Cymru (ESRC) yw hwn, sy’n cynnig dealltwriaeth newydd o’r pos cynhyrchiant yn y DU. Yr Athro Philip McCann a’r Athro Tim Vorley o Brifysgol Sheffield sy’n ei arwain.