Sut i annog gyrwyr i ymlynu wrth reolau 20mya, a bod yn gyson o ran diogelwch ar y ffyrdd

Statws prosiect Ar Waith

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyflwyno cyfyngiad cyflymder awtomatig o 20mya ar bob ffordd breswyl yng Nghymru yn rhan o gyfres o fesurau i hybu cymunedau ‘hawdd byw ynddynt’. Mae cyfyngiadau 20mya wedi’u gweithredu mewn sawl lle yn y DU, ond nid ar raddfa genedlaethol. Bydd angen newid sylweddol mewn ymddygiad gyrwyr er mwyn i’r cyfyngiad gael yr effaith ddymunol.

Mae goryrru yn ffenomen gymhleth wedi’i llywio gan nifer o ffactorau seicolegol, cymdeithasol, ac amgylcheddol. Gofynnwyd i WCPP edrych ar y dystiolaeth sy’n sail i nifer o ddulliau ymddygiadol gwahanol o hyrwyddo cydymffurfiaeth gyrwyr.
Rydym wedi cynnal y canlynol:

  • Adolygiad tystiolaeth cyflym sy’n edrych ar effeithiolrwydd cymharol dulliau ymddwyn gwahanol er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth gyrwyr â therfynau amser 20 mya; a
  • Trafodaeth grŵp arbenigol i brofi’r canfyddiadau sy’n dod i’r amlwg a dyfnhau dealltwriaeth mewn meysydd penodol.