Strategaethau a thechnolegau ar gyfer gwella ansawdd yr aer

Statws prosiect Cwblhawyd

Mae’r prosiect yn adolygiad cyflym o gamau sydd ar waith ledled y byd er mwyn gwella ansawdd yr aer. Mae’n dynodi’r dystiolaeth sydd y tu ôl i wahanol strategaethau a thechnolegau ar gyfer mynd i’r afael â llygredd yn yr aer ac mae’n rhoi astudiaethau achos o ddinasoedd sydd ymhlith y goreuon o ran ansawdd aer.