Senarios Digartrefedd yng Nghymru yn y Dyfodol

Statws prosiect Ar Waith

Nod y prosiect hwn yw ystyried cyfraddau a mathau posibl o ddigartrefedd yng Nghymru yn y dyfodol er mwyn llywio cynlluniau llunwyr polisi ac arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn y dyfodol. Ein nod yw defnyddio newidynnau economaidd a chymdeithasol lluosog er mwyn nodi senarios posibl, nid yn unig ar gyfer y rhai sy’n cysgu ar y stryd yng Nghymru, ond hefyd ar gyfer y rhai mewn mathau eraill o lety dros dro neu anniogel, yn ogystal ag ystyried pwy all fod mewn perygl o ddigartrefedd yn y dyfodol. Mae disgwyl i’r prosiect hwn ddechrau yn ystod haf 2018.