Opsiynau i Gymru o ran Polisi Gofal Plant

Statws prosiect Cwblhawyd

Gofynnodd y Prif Weinidog i’r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu opsiynau ar gyfer ehangu cymorth gyda gofal plant yng Nghymru. Yn benodol, gofynnodd iddo fodelu effeithiau posibl cynnig 20 awr o ofal plant ychwanegol am ddim i rieni plant sy’n 3 a 4 oed a rhieni plant cyn ysgol.

Gwnaethom geisio amcangyfrif yr effaith ar incwm cartrefi a chyflogaeth mamau; ac amcangyfrif yr effaith ar gyllidebau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.