Hyrwyddo twf economaidd: gwersi gan wledydd a rhanbarthau eraill

Statws prosiect Ar Waith

Ym mis Rhagfyr 2017, lansiodd Llywodraeth Cymru ei Chynllun Gweithredu Economaidd, gyda rhan ohono yn cynnwys Bwrdd Cynghori Gweinidogol newydd, sy’n gyfrifol am lywio polisïau a chynnig cyngor allanol cryf a heriol. Mae’r prosiect hwn yn cefnogi’r Bwrdd newydd i lywio syniadau sy’n ymwneud â thwf da, ac yn benodol er mwyn adolygu’r dystiolaeth sydd ar gael ar y strategaethau sydd wedi’u mabwysiadu gan wledydd bychain eraill a/neu ranbarthau ymylol sydd wedi llwyddo i hyrwyddo twf economaidd.

Mae’r gwaith yn edrych ar enghreifftiau rhyngwladol a gwersi defnyddiol i’w dysgu a allai fod yn berthnasol i Gymru, yn enwedig lle maent wedi ceisio mynd i’r afael â themâu allweddol y Cynllun Gweithredu Economaidd, megis cynhyrchiant, arloesedd a’r economi sylfaenol.