Hybu Iechyd Emosiynol, Llesiant a Gwydnwch mewn Ysgolion Cynradd

Statws prosiect Cwblhawyd

Cyflwynwyd y ddadl yn fwyfwy bod gan ysgolion a’r system addysg ehangach rôl bwysig i’w chwarae yn natblygiad ac iechyd cymdeithasol ac emosiynol plant.

Drwy’r gwaith hwn, rydym yn ceisio adolygu’r hyn sy’n hysbys am ddulliau ysgolion o gefnogi iechyd emosiynol eu disgyblion, a’r hyn y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud i ddatblygu polisi cenedlaethol yn y maes hwn.