Effeithlonrwydd a Bwlch Ariannu’r GIG yng Nghymru

Statws prosiect Cwblhawyd

Mae’r GIG yng Nghymru dan bwysau. Mae disgwyl i’r costau sy’n gysylltiedig â rhoi gofal godi, a hynny oherwydd cyfuniad o ffactorau megis poblogaeth sy’n heneiddio, datblygiadau ym maes technoleg sy’n creu triniaethau newydd a disgwyliadau cleifion o ran ymatebolrwydd y gwasanaeth. Ar yr un pryd, mae Llywodraeth y DU yn ceisio lleihau diffygion ariannol a dyled mewn cyllid cyhoeddus, a chanlyniad hynny yw bod yr adnoddau sydd ar gael dan bwysau.

Fel rhan o’r prosiect hwn, rydym yn gweithio gyda’r Sefydliad Iechyd a Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC) er mwyn ystyried goblygiadau hyn i Gymru. Mae’r Sefydliad Iechyd yn modelu’r ‘bwlch ariannu’ tebygol; mae WIHSC yn ystyried yr hyn y gallai’r agenda gofal iechyd darbodus ei wneud i gau’r bwlch, ac rydym ni, mewn partneriaeth â Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025, yn ystyried cyfraniad posibl arbedion effeithlonrwydd.