Cynyddu Effaith Rhwydwaith What Works ledled y DU

Statws prosiect Ar Waith

Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn cydweithio â What Works Scotland, Prifysgol Queen’s Belfast, Alliance for Useful Evidence, ac amrywiaeth o ganolfannau What Works i gynyddu effaith rhwydwaith What Works ledled y DU, mewn prosiect a ariannwyd gan ESRC.

Mae’r prosiect yn cynnwys cynnal cyfres o chwe uwchgynhadledd ar gyfer llunwyr polisïau a gwasanaethau cyhoeddus ar draws y cenhedloedd datganoledig yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon, a bydd pob un yn canolbwyntio ar fater allweddol sy’n defnyddio tystiolaeth dwy Ganolfan What Works o leiaf. Cynhelir yr uwchgynadleddau rhwng mis Medi 2018 a mis Mai 2019, a byddant yn cael eu cyd-ddylunio gyda rhwydwaith What Works, llunwyr polisïau allweddol, ac arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus, gan ganolbwyntio ar dystiolaeth a gynhyrchir gan Ganolfannau What Works sy’n mynd i’r afael â materion sy’n flaenoriaeth ar gyfer y gweinyddiaethau datganoledig hyn.

Nodau’r prosiect yw:

  • Rhannu gwybodaeth a’r hyn a ddysgir ar draws Canolfannau What Works
  • Annog dysgu ar draws awdurdodaethau a phrofi ffyrdd y gall Canolfannau What Works ymgysylltu’n effeithiol â gweinyddiaethau datganoledig
  • Gwella mynediad at waith What Works ar gyfer llunwyr polisïau a gwasanaethau cyhoeddus yn y gweinyddiaethau datganoledig

Mae’r tair uwchgynhadledd gyntaf yn cael eu trefnu ar hyn o bryd, a byddant yn canolbwyntio ar y blynyddoedd cynnar, digartrefedd ymhlith pobl ifanc, ac ymagweddau at ganlyniadau plant sy’n seiliedig ar le.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch ag Emma Taylor-Collins, Uwch-swyddog Ymchwil yng Nghanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ac Alliance for Useful Evidence.