Beth sy’n gweithio i gyd-fynd â dysgu ail ieithoedd?

Statws prosiect Cwblhawyd

Nod y prosiect hwn yw archwilio’r dystiolaeth dros yr hyn sy’n gweithio – a’r hyn nad yw’n gweithio – er mwyn ategu’r dull o addysgu ail ieithoedd yn y dosbarth i blant ysgol.

Mae strategaeth iaith Gymraeg uchelgeisiol Llywodraeth Cymru yn cynnwys targed o 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Bydd llawer o’r rhain yn blant sy’n dysgu’r Gymraeg yn ystod addysg gyfrwng Saesneg.

Yn yr astudiaeth hon, byddwn yn archwilio dulliau, technolegau, a ffactorau cyd-destunol sy’n cyfrannu at ddysgu iaith plant y tu hwnt i’r ysgol.

I gael rhagor o wybodaeth am y canllaw hwn, cysylltwch â: Craig Johnson