Using Evidence

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 41-50 o 148
Sylwebaeth 14 Chwefror 2019
Ydy dyfodol yr economi yn bygwth trethiant lleol?
Ystyried yr effaith o awtomeiddio a chwymp y stryd fawr ar refeniw trethi
Sylwebaeth 7 Chwefror 2019
Tyfu sylfaen drethu Cymru drwy ardrethi busnes: peryglon, gwobrwyon a gwneud iawn
Gall ardrethi annomestig wneud gyfraniad uwch i gyllid cyhoeddus yng Nghymru?
Sylwebaeth 5 Chwefror 2019
Tu hwnt i gontractio: stiwardiaeth gwasanaethau cyhoeddus i uchafu gwerth cyhoeddus
John Tizard yn cyflwyno rhai materion a dadleuon allweddol o'n hadroddiad diweddaraf
digwyddiad yn y gorffennol
Y Model Nordig o Gydraddoldeb Rhywiol: Amser Cwestiwn
25 Mai 2019
Sut mae Sweden, Gwlad yr Iâ, Y Ffindir a Denmarc yn hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol
Sylwebaeth 31 Ionawr 2019
Beth mae’r dystiolaeth yn dweud am unigrwydd yng Nghymru?
Suzanna Nesom yn trafod yr hyn a wyddom am unigrwydd fel cysyniad
digwyddiad yn y gorffennol
Tu hwnt i gontractio: stiwardiaeth gwasanaeth cyhoeddus i uchafu gwerth cyhoeddus
25 Mai 2019
Digwyddiad panel yn trafod dyfodol caffael cyhoeddus yng Nghymru
Cyhoeddiadau 14 Ionawr 2019
Systemau Blynyddoedd Cynnar Integredig
Adolygiad o dystiolaeth ryngwladol