Using Evidence

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 161-148 o 148
Cyhoeddiadau 26 Chwefror 2017
Defnyddio Sectorau Twf i Leihau Tlodi
Mae'r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall sectorau twf leihau tlodi drwy gynnig swyddi a chyfleoedd o ansawdd uchel i gamu ymlaen mewn gyrfa....
Cyhoeddiadau 9 Chwefror 2017
Darparu Gwasanaethau Rheilffyrdd Di-ddifidend
Sut y gallai masnachfraint rheilffyrdd Cymru a'r Gororau gael ei chynllunio i ddarparu gwasanaeth di-ddifidend ar gyfer teithwyr?
Cyhoeddiadau 17 Hydref 2016
Effeithlonrwydd a Bwlch Ariannu’r GIG yng Nghymru
A allai effeithlonrwydd 'technegol' pellach helpu i gau 'bwlch ariannu' hirdymor y GIG yng Nghymru?
Cyhoeddiadau 6 Hydref 2016
Improving the Economic Performance of Wales: Existing Evidence and Evidence Needs
In April 2016 the Public Policy Institute for Wales (PPIW) brought together leading experts and policy makers to consider what works in improving the performance of...
Cyhoeddiadau 27 Mehefin 2016
Polisi Bwyd fel Polisi Cyhoeddus
Mae'r adroddiad hwn yn ystyried a oedd strategaeth fwyd Llywodraeth Cymru yn ddigon cynhwysfawr a chyfredol
Cyhoeddiadau 8 Mehefin 2016
Increasing the Role of Social Business Models in the Health and Social Care in Wales
This report by the Public Policy Institute for Wales (PPIW) reviews the evidence on ways of increasing the role which Social Business Models (SBMs) can...
Cyhoeddiadau 27 Mai 2016
De-escalating Interventions for Troubled Adolescents
This report by the Public Policy Institute for Wales (PPIW) provides advice on the potential to de-escalate interventions in the lives of troubled adolescents. To...
Cyhoeddiadau 1 Ebrill 2016
Gwella Prosesau Asesu Effaith
Ystyried yr hyn y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud i wella'i broses asesu effaith