Using Evidence

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 1-10 o 123
Sylwebaeth 19 Chwefror 2019
Sut mae mynd i’r afael ag unigrwydd? Tystiolaeth i gefnogi pobl iau a hŷn
Yr ail flog mewn cyfres o dri yn ystyried effaith unigrwydd ar ein cymunedau
Prosiectau
Ymateb i ddinasyddion sydd mewn dyled i wasanaethau cyhoeddus
Nod y prosiect hwn yw canfod sut gall gwasanaethau cyhoeddus a’u partneriaid dan gontract yng Nghymru ymateb yn well i ddyledwyr sy’n agored...
Sylwebaeth 14 Chwefror 2019
Ydy dyfodol yr economi yn bygwth trethiant lleol?
Ystyried yr effaith o awtomeiddio a chwymp y stryd fawr ar refeniw trethi
Sylwebaeth 7 Chwefror 2019
Tyfu sylfaen drethu Cymru drwy ardrethi busnes: peryglon, gwobrwyon a gwneud iawn
Gall ardrethi annomestig wneud gyfraniad uwch i gyllid cyhoeddus yng Nghymru?
Sylwebaeth 5 Chwefror 2019
Tu hwnt i gontractio: stiwardiaeth gwasanaethau cyhoeddus i uchafu gwerth cyhoeddus
John Tizard yn cyflwyno rhai materion a dadleuon allweddol o'n hadroddiad diweddaraf
digwyddiad yn y gorffennol
Y Model Nordig o Gydraddoldeb Rhywiol: Amser Cwestiwn
22 Chwefror 2019
Sut mae Sweden, Gwlad yr Iâ, Y Ffindir a Denmarc yn hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol
Sylwebaeth 31 Ionawr 2019
Beth mae’r dystiolaeth yn dweud am unigrwydd yng Nghymru?
Suzanna Nesom yn trafod yr hyn a wyddom am unigrwydd fel cysyniad