Tai

Hidlo cynnwys
Showing 185 to 192 of 295 results
Sylwebaeth 12 Mehefin 2018
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a llesiant
Mair Bell yn sôn am y cynlluniau llesiant datblygol, a sut gall CPCC gefnogi BGCau
Cyhoeddiadau 11 Mehefin 2018
Newid ymddygiad yn GIG Cymru: mewnwelediad o dair rhaglen
Cymhwyso canfyddiadau o faes gwyddor ymddygiad i ddadansoddi rhaglenni newid ymddygiad y GIG
Cyhoeddiadau 11 Mehefin 2018
Yr Hyn sy’n Gweithio wrth Drechu Tlodi Gwledig: Adolygiad o Dystiolaeth o Ymyriadau i Wella Trafnidiaeth mewn Ardaloedd Gwledig
Ystyrir bod trafnidiaeth gyhoeddus yn hanfodol i ddatblygu ardaloedd gwledig, ac mae'n chwarae rhan ganolog wrth helpu grwpiau allweddol i gael gafael ar wasanaethau, gwaith,...
Cyhoeddiadau 11 Mehefin 2018
Yr Hyn sy’n Gweithio wrth Drechu Tlodi Gwledig: Adolygiad o Dystiolaeth o Ymyriadau i Wella Mynediad i Wasanaethau
Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi ystod eang o raglenni i fynd i'r afael â thlodi gwledig ac eto mae amcangyfrifon diweddar yn awgrymu bod bron i...
digwyddiad yn y gorffennol
Ailddechrau’r Drafodaeth ynglŷn â Thlodi Gwledig: Tystiolaeth, Ymarfer a Goblygiadau Polisi
5 Rhagfyr 2020
Bydd ymchwilwyr ac ymarferwyr blaenllaw yn trafod ymchwil newydd am dlodi gwledig yng Nghymru, ac yn myfyrio ar y goblygiadau o ran ymchwil, polisi ac...
digwyddiad yn y gorffennol
‘Llwybr gwell ymlaen i gaffael yng Nghymru – Dysgu’r gwersi gan Carillion’
5 Rhagfyr 2020
Beth allwn ni ei ddysgu o gwymp Carillion i'n helpu i wella caffael cyhoeddus a chontractio allanol yng Nghymru?
Erthyglau Newyddion 1 Mehefin 2018
CPCC yn cipio Gwobr Effaith ar Bolisi
Mae gwaith y rhagflaenydd i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn hyrwyddo cydweithio rhwng academyddion a Llywodraeth Cymru wedi derbyn gwobr arloesi gan Brifysgol Caerdydd. Mae’...
Erthyglau Newyddion 29 Mai 2018
Cyhoeddi rhaglen waith Llywodraeth Cymru newydd
Prif Weinidog Cymru wedi cymeradwyo ton newydd o aseiniadau i'r Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru