Policy Making and Delivery

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 31-32 o 32
Prosiectau
Beth sy’n Gweithio neu beth all weithio i hyrwyddo cydraddoldeb rhywedd yng Nghymru?
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi sefydlu adolygiad cyflym o gydraddoldeb rhywedd yng Nghymru. Mae'r Ganolfan yn gweithio i gefnogi Chwarae Teg yng nghyfnod cychwynnol...
Prosiectau
Gwella Gwaith Trawsbynciol y Llywodraeth
Mae strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru, 'Ffyniant i Bawb', yn ceisio ysgogi proses o integreiddio a chydweithio ym mhob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru, ac...
digwyddiad yn y gorffennol
Gwella’r Defnydd o Dystiolaeth gan y Llywodraeth: Sut y Gall Academyddion Sicrhau bod Ystyriaeth yn cael ei Rhoi i’...
25 Mai 2019
Ddydd Mawrth, 27 Mawrth 2018, gwnaethom gynnal digwyddiad gyda llunwyr polisi o Senedd y DU a Llywodraeth Cymru, yn ogystal ag academyddion blaenllaw ym meysydd defnyddio tystiolaeth...
Prosiectau
Cyfraniad Llywodraethau Is-genedlaethol mewn Trafodaethau Masnach Rhyngwladol
Mae Llywodraeth y DU wrthi'n negodi ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd. O gofio bwriad datganedig Gweinidogion y DU i gael polisi masnach cwbl...
Cyhoeddiadau 2 Chwefror 2018
Cyfraniad Llywodraethau Is-genedlaethol mewn Trafodaethau Masnach Rhyngwladol
Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau adolygiad cyflym o dystiolaeth o ymwneud llywodraethau is-genedlaethol â thrafodaethau masnach rhyngwladol. Bydd i drafodaethau masnach Llywodraeth y DU â'r...
Cyhoeddiadau 9 Chwefror 2017
Darparu Gwasanaethau Rheilffyrdd Di-ddifidend
Sut y gallai masnachfraint rheilffyrdd Cymru a'r Gororau gael ei chynllunio i ddarparu gwasanaeth di-ddifidend ar gyfer teithwyr?
Cyhoeddiadau 1 Ebrill 2016
Gwella Prosesau Asesu Effaith
Ystyried yr hyn y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud i wella'i broses asesu effaith
Prosiectau
Gwella Prosesau Asesu Effaith
Y farn sinigaidd ar asesu effaith yw ei fod yn rhesymoli penderfyniadau polisi sydd eisoes wedi cael eu gwneud. Ond, pan wneir hyn yn effeithiol,...