Policy Making and Delivery

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 21-30 o 32
Datganiadau i’r Wasg 2 Gorffennaf 2018
Amlygu risgiau a chyfleoedd trethi datganoledig mewn adroddiad arbenigol newydd
Ni fydd modd syml o godi refeniw treth incwm gan ddefnyddio pwerau treth datganoledig newydd Cymru, yn ôl adroddiad newydd gan academyddion Prifysgol Caerdydd ar...
Datganiadau i’r Wasg 21 Mehefin 2018
Adroddiad newydd yn cynnig cynllun ar gyfer comisiynau polisi yng Nghymru
Yn defnyddio syniadau arweinwyr comisiynau polisi blaenorol, ac ymchwil academaidd berthnasol
Cyhoeddiadau 21 Mehefin 2018
Comisiynau a’u Rôl ym Maes Polisi Cyhoeddus
Mae'r adroddiad hwn yn dadansoddi sut i gael sylfaen addas ar gyfer comisiynau polisi, y gwahanol ffyrdd o gasglu tystiolaeth, a sut i reoli gwleidyddiaeth...
Cyhoeddiadau 11 Mehefin 2018
Yr Hyn sy’n Gweithio wrth Drechu Tlodi Gwledig: Adolygiad o Dystiolaeth o Ymyriadau i Wella Trafnidiaeth mewn Ardaloedd Gwledig
Ystyrir bod trafnidiaeth gyhoeddus yn hanfodol i ddatblygu ardaloedd gwledig, ac mae'n chwarae rhan ganolog wrth helpu grwpiau allweddol i gael gafael ar wasanaethau, gwaith,...
Erthyglau Newyddion 18 Mai 2018
CPCC yn rhoi tystiolaeth ar ddyfodol gwaith i’r Senedd
Mae Mair Bell, Uwch Swyddog Ymchwil y Ganolfan, wedi rhoi tystiolaeth i ymchwiliad 'Dyfodol Sgiliau' Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau'r Cynulliad Cenedlaethol. Wrth ymddangos...
Sylwebaeth 16 Mai 2018
Atgyfnerthu’r Cysylltiadau rhwng Ymchwil Academaidd a Chynulliad Cenedlaethol Cymru
Edrychwn ar rai o'r ffyrdd y gall y Cynulliad ac ymchwilwyr academaidd gadw mewn cysylltiad
Sylwebaeth 15 Mai 2018
Ein rhan ni yn adolygiad Llywodraeth Cymru o Gydraddoldeb Rhywedd
Mewn araith ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod ar 8 Mawrth, cyhoeddodd y Prif Weinidog adolygiad o "bolisïau rhywedd a chydraddoldeb [i roi] symbyliad newydd i'n...
digwyddiad yn y gorffennol
Noson rwydweithio gyda Chynghrair y Dystiolaeth Ddefnyddiol
25 Mai 2019
Nod y digwyddiad yw amlygu gwerth y broses o wneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a chysylltu â chynulleidfaoedd tebyg sydd â diddordeb mewn tystiolaeth. Mae’n...