Policy Making and Delivery

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 1-10 o 30
Cyhoeddiadau 17 Ebrill 2019
Gwella Gwaith Trawsbynciol
Adolygiad o dystiolaeth a seminar gydag arbenigwyr
Sylwebaeth 27 Mawrth 2019
Rôl newid ymddygiad wrth lywio penderfyniadau ynghylch polisi cyhoeddus
Mae newid ymddygiad yn thema gynyddol gyffredin mewn polisïau cyhoeddus. Mae Peter John yn mynd mor bell â honni mai ‘dim ond drwy newid ymddygiad...
Sylwebaeth 11 Mawrth 2019
Sut all llywodraethau ymgysylltu â’r cyhoedd am ofal iechyd?
Amlinelliad cyflym ar waith diweddaraf ein prosiect newydd
Sylwebaeth 5 Mawrth 2019
Rheoli perthnasau amryfath traws-lywodraethol
Darn meddwl llawn syniadau i ddechrau trafodaeth ar wella gweithio trawsbynciol
Sylwebaeth 5 Chwefror 2019
Tu hwnt i gontractio: stiwardiaeth gwasanaethau cyhoeddus i uchafu gwerth cyhoeddus
John Tizard yn cyflwyno rhai materion a dadleuon allweddol o'n hadroddiad diweddaraf
digwyddiad yn y gorffennol
Y Model Nordig o Gydraddoldeb Rhywiol: Amser Cwestiwn
23 Ebrill 2019
Sut mae Sweden, Gwlad yr Iâ, Y Ffindir a Denmarc yn hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol