Paratoi a Chyflwyno Polisïau

Hidlo cynnwys
Showing 193 to 200 of 229 results
Prosiectau
Gwella Prosesau Asesu Effaith
Y farn sinigaidd ar asesu effaith yw ei fod yn rhesymoli penderfyniadau polisi sydd eisoes wedi cael eu gwneud. Ond, pan wneir hyn yn effeithiol,...
Sylwebaeth 24 Mawrth 2016
Why We Need Evidence on Poverty
Poverty is a long-standing and apparently intractable problem in Wales. Around 23% of population, some 700,000 people, live on household incomes of less than 60% of the median....
Cyhoeddiadau 29 Chwefror 2016
Hybu Iechyd Emosiynol, Llesiant a Gwydnwch mewn Ysgolion Cynradd
Beth sy'n gweithio i ddatblygu gwydnwch emosiynol plant mewn ysgolion cynradd yng Nghymru?
Cyhoeddiadau 14 Chwefror 2016
Opsiynau i Gymru o ran Polisi Gofal Plant
Gofynnodd y Prif Weinidog i'r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru am gyngor annibynnol ar ddatblygu opsiynau ar gyfer ehangu cymorth gyda gofal plant yng Nghymru;...
Cyhoeddiadau 7 Chwefror 2016
Gwella Dealltwriaeth o Benderfyniadau Ymlaen Llaw i Wrthod Triniaeth a Chynyddu Nifer y Bobl sy’n Gwneud Penderfyniadau o’r...
Pa fesurau y gellir eu cymryd i wella dealltwriaeth o benderfyniadau ymlaen llaw i wrthod triniaeth a chynyddu nifer y bobl sy'n gwneud penderfyniadau o'r...
Cyhoeddiadau 1 Chwefror 2016
Maximising the Economic Benefits of the Welsh Government’s Investment in Cardiff and St. Athan Airports
This report by the Public Policy Institute for Wales (PPIW) examines the ways to maximise the economic impact of the Welsh Governments investment in Cardiff...
Cyhoeddiadau 26 Ionawr 2016
Effective Pupil Support in Secondary Schools
This report from the Public Policy Institute for Wales (PPIW) delivers advice on the best ways to provide effective pupil support in secondary schools. In...