Improving Public Services

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 51-47 o 47
Cyhoeddiadau 9 Chwefror 2017
Darparu Gwasanaethau Rheilffyrdd Di-ddifidend
Sut y gallai masnachfraint rheilffyrdd Cymru a'r Gororau gael ei chynllunio i ddarparu gwasanaeth di-ddifidend ar gyfer teithwyr?
Cyhoeddiadau 17 Hydref 2016
Effeithlonrwydd a Bwlch Ariannu’r GIG yng Nghymru
A allai effeithlonrwydd 'technegol' pellach helpu i gau 'bwlch ariannu' hirdymor y GIG yng Nghymru?
Cyhoeddiadau 27 Mehefin 2016
Polisi Bwyd fel Polisi Cyhoeddus
Mae'r adroddiad hwn yn ystyried a oedd strategaeth fwyd Llywodraeth Cymru yn ddigon cynhwysfawr a chyfredol
Prosiectau
Gwella Prosesau Asesu Effaith
Y farn sinigaidd ar asesu effaith yw ei fod yn rhesymoli penderfyniadau polisi sydd eisoes wedi cael eu gwneud. Ond, pan wneir hyn yn effeithiol,...
Cyhoeddiadau 1 Ebrill 2016
Gwella Prosesau Asesu Effaith
Ystyried yr hyn y gallai Llywodraeth Cymru ei wneud i wella'i broses asesu effaith
Cyhoeddiadau 2 Tachwedd 2015
Darparu ar gyfer Pobl Ifanc sy’n Gadael Gofal ac sydd mewn Perygl o Ddigartrefedd
Beth sy'n cael ei ddarparu ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal ac sydd mewn perygl o ddigartrefedd yng Nghymru?