Improving Public Services

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 31-40 o 47
digwyddiad yn y gorffennol
‘Llwybr gwell ymlaen i gaffael yng Nghymru – Dysgu’r gwersi gan Carillion’
25 Mai 2019
Beth allwn ni ei ddysgu o gwymp Carillion i'n helpu i wella caffael cyhoeddus a chontractio allanol yng Nghymru?
Prosiectau
Gwella Canlyniadau Iechyd a Chyflogaeth
Er bod diweithdra'n isel yng Nghymru ar hyn o bryd o gymharu â'r degawdau diwethaf, mae anweithgarwch economaidd oherwydd salwch yn dal i fod yn...
Prosiectau
Cefnogi’r Broses o Gyflwyno System Integredig ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar
Mae gwella deilliannau drwy ymyriadau yn ystod y blynyddoedd cynnar yn un o flaenoriaethau strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb. Credir bod y gwaith...
digwyddiad yn y gorffennol
Beth sy’n Gweithio i Wella Cydnerthedd a Llesiant Cymunedol
25 Mai 2019
Ar 22 Chwefror, gwnaethom gynnal digwyddiad gyda chynrychiolwyr y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn ystyried sut y gall y Ganolfan helpu i ddarparu tystiolaeth i gefnogi...
Cyhoeddiadau 28 Chwefror 2018
Gwella Canlyniadau Iechyd a Chyflogaeth
Er bod diweithdra'n isel yng Nghymru ar hyn o bryd o gymharu â'r degawdau diwethaf, mae anweithgarwch economaidd oherwydd salwch yn dal i fod yn...
Sylwebaeth 20 Chwefror 2018
Cydgynhyrchu’n Allweddol i Gynllunio Ymyriadau Iechyd a Chyflogaeth Llwyddiannus
Roeddwn yn falch iawn o ddarllen adroddiad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a'r Sefydliad Astudiaethau Cyflogaeth a oedd yn ystyried sut y gellid gwella canlyniadau iechyd...
digwyddiad yn y gorffennol
Pam mae Comisiynau Polisi yn Llwyddiannus?
25 Mai 2019
Hydref diwethaf, cyhoeddodd y Prif Weinidog ei fod wedi sefydlu Comisiwn ar Gyfiawnder newydd yng Nghymru, sydd â'r dasg o ystyried sut y gellid sefydlu...
Prosiectau
Twf Cynhwysol yng Nghymru
Er y gall Cymru hawlio rhai llwyddiannau economaidd yn y gorffennol diweddar, nid yw manteision hyn wedi cael eu dosbarthu'n gyfartal, ac mae gan lunwyr...