Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Hidlo cynnwys
Showing 193 to 200 of 266 results
Sylwebaeth 1 Tachwedd 2017
Stijn Broecke yn trafod ymchwil i Ddyfodol Gwaith
Stijn Broecke, Uwch Economegydd mewn Cyflogaeth, Llafur a Materion Cymdeithasol yn y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, yn trafod rhaglen ymchwil y Sefydliad...
Datganiadau i’r Wasg 1 Tachwedd 2017
Dyfodol Gwaith yng Nghymru
Bydd mwy o ddefnydd o ddeallusrwydd artiffisial a roboteg yn newid y mathau o swyddi sydd ar gael yng Nghymru dros yr 20 mlynedd nesaf yn...
Sylwebaeth 1 Tachwedd 2017
Matthew Taylor yn siarad am Ddyfodol Gwaith
Gwnaeth Matthew Taylor, Prif Weithredwr Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, drafod rhaglen y Gymdeithas ar gyfer Dyfodol Gwaith yn ystod ein digwyddiad Dyfodol Gwaith yng Nghymru...
Sylwebaeth 1 Tachwedd 2017
Prif Weinidog yn Agor Digwyddiad Dyfodol Gwaith yng Nghymru
Gwnaeth Prif Weinidog Cymru, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, y sylwadau agoriadol yn ystod Dyfodol Gwaith yng Nghymru, sef digwyddiad cyntaf Canolfan Polisi Cyhoeddus...
digwyddiad yn y gorffennol
Dyfodol Gwaith yng Nghymru
12 Awst 2020
Ddydd Mercher, 1 Tachwedd 2017, roedd yn bleser gennym gynnal digwyddiad i lansio ein hadroddiad - Dyfodol Gwaith yng Nghymru. Noddwyd y digwyddiad gan Brif Weinidog Cymru...
Cyhoeddiadau 25 Hydref 2017
Supporting Career Progression in Growth Sectors
As part of our programme of research and knowledge exchange on ‘What Works in Tackling Poverty’, the Public Policy Institute for Wales (PPIW) commissioned an...
Cyhoeddiadau 13 Medi 2017
Regional Cooperation and Shared Services – Reflections from ‘Wales Down Under’
This report from the Public Policy Institute for Wales (PPIW) reviews the existing evidence on shared services. Alongside that report, we commissioned Professor Graham Sansom (...
Cyhoeddiadau 5 Medi 2017
Considerations for Designing and Implementing Effective Shared Services
This report from the Public Policy Institute for Wales (PPIW) brings together existing evidence on shared services in local government. In particular, it outlines why...