Health and Social Care

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 41-42 o 42
Cyhoeddiadau 8 Mehefin 2016
Increasing the Role of Social Business Models in the Health and Social Care in Wales
This report by the Public Policy Institute for Wales (PPIW) reviews the evidence on ways of increasing the role which Social Business Models (SBMs) can...
Cyhoeddiadau 27 Mai 2016
De-escalating Interventions for Troubled Adolescents
This report by the Public Policy Institute for Wales (PPIW) provides advice on the potential to de-escalate interventions in the lives of troubled adolescents. To...
Cyhoeddiadau 29 Chwefror 2016
Hybu Iechyd Emosiynol, Llesiant a Gwydnwch mewn Ysgolion Cynradd
Beth sy'n gweithio i ddatblygu gwydnwch emosiynol plant mewn ysgolion cynradd yng Nghymru?
Cyhoeddiadau 7 Chwefror 2016
Gwella Dealltwriaeth o Benderfyniadau Ymlaen Llaw i Wrthod Triniaeth a Chynyddu Nifer y Bobl sy’n Gwneud Penderfyniadau o’r...
Pa fesurau y gellir eu cymryd i wella dealltwriaeth o benderfyniadau ymlaen llaw i wrthod triniaeth a chynyddu nifer y bobl sy'n gwneud penderfyniadau o'r...
Cyhoeddiadau 4 Tachwedd 2015
The Care Home Market in Wales: Mapping the Sector
This report by the Public Policy Institute for Wales (PPIW) provides advice on the resilience of the Care Home Sector in Wales. We worked with...
Cyhoeddiadau 2 Tachwedd 2015
Darparu ar gyfer Pobl Ifanc sy’n Gadael Gofal ac sydd mewn Perygl o Ddigartrefedd
Beth sy'n cael ei ddarparu ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal ac sydd mewn perygl o ddigartrefedd yng Nghymru?
Cyhoeddiadau 19 Hydref 2015
Measuring Progress on Well-being: The Development of National Indicators
This report from the Policy Institute for Wales (PPIW) provides advice to the Welsh Government on the development of a set of National Indicators to...