Health and Social Care

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 1-10 o 34
Sylwebaeth 19 Chwefror 2019
Sut mae mynd i’r afael ag unigrwydd? Tystiolaeth i gefnogi pobl iau a hŷn
Yr ail flog mewn cyfres o dri yn ystyried effaith unigrwydd ar ein cymunedau
Sylwebaeth 10 Rhagfyr 2018
Beth a wnaer ar draws y byd i fynd i’r afael â llygredd aer?
Archwilio'r hyn a wyddom am wahanol ffyrdd o lanhau’r aer a anadlwn
Cyhoeddiadau 20 Tachwedd 2018
Strategaethau a thechnolegau ansawdd aer
Adolygiad cyflym o’r dystiolaeth ryngwladol
Erthyglau Newyddion 27 Medi 2018
Arbenigwr iechyd CPCC yn trafod newidiadau iechyd gorllewin Cymru
Ymddangosodd Dr Paul Worthington ar BBC Wales Live
Prosiectau
Strategies and technologies in improving air quality
The project is a rapid review of measures in place worldwide to improve air quality. It indicates the evidence behind different strategies and technologies for...
Prosiectau
What works when intervening in underperforming health organisations?
Trying to prevent or turnaround underperformance in health organisations is a challenging task, and much of the academic literature is focused on general and abstract...
Prosiectau
Gwasanaethau gwell ar gyfer plant sy’n derbyn gofal
Mae gwella canlyniadau ar gyfer plant sydd mewn gofal yn flaenoriaeth ar yr agenda, nid ar gyfer awdurdodau lleol fel eu gwarcheidwaid cyfreithiol cyfrifol yn...
Datganiadau i’r Wasg 19 Gorffennaf 2018
Taro plant ddim yn fwy effeithiol na mathau eraill o ddisgyblu yn ôl adroddiad newydd
Adroddiad hefyd yn darganfod bod effaith negyddol smacio i'w weld yn gymharol fach