Environment

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 1-10 o 14
Sylwebaeth 10 Rhagfyr 2018
Beth a wnaer ar draws y byd i fynd i’r afael â llygredd aer?
Archwilio'r hyn a wyddom am wahanol ffyrdd o lanhau’r aer a anadlwn
Cyhoeddiadau 20 Tachwedd 2018
Strategaethau a thechnolegau ansawdd aer
Adolygiad cyflym o’r dystiolaeth ryngwladol
Cyhoeddiadau 10 Medi 2018
Ailgylchu mwy o wastraff cartref drwy wyddor ymddygiadol
Adroddiad o weithdy diweddar ar y pwnc gan GPCC
Prosiectau
Behavioural change and household recycling
Welsh local authorities, enabled by the Welsh Government, have achieved the highest household recycling rates in the UK. There is however more that can be...
Prosiectau
Strategies and technologies in improving air quality
The project is a rapid review of measures in place worldwide to improve air quality. It indicates the evidence behind different strategies and technologies for...
Cyhoeddiadau 6 Gorffennaf 2018
Yr Hyn sy’n Gweithio wrth Drechu Tlodi Gwledig
Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi ystod eang o raglenni i fynd i'r afael â thlodi gwledig ac eto mae amcangyfrifon diweddar yn awgrymu bod bron i...
digwyddiad yn y gorffennol
Goblygiadau Brexit i Gymru a Datganoli
22 Chwefror 2019
Pan fydd y DU yn ymadael â'r UE, bydd llawer o bwerau a chyfrifoldebau yn dychwelyd i Senedd y DU. Un mater sydd heb gael...
Sylwebaeth 20 Chwefror 2018
Brexit a Chymru – Tir a Môr: Flog Griffin Carpenter
Mae Griffin Carpenter o'r Sefydliad Economeg Newydd yn rhoi trosolwg bras o'i adroddiad i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a oedd yn ystyried goblygiadau Brexit i...