Education and Skills

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 31-34 o 34
Cyhoeddiadau 26 Chwefror 2017
Defnyddio Sectorau Twf i Leihau Tlodi
Mae'r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall sectorau twf leihau tlodi drwy gynnig swyddi a chyfleoedd o ansawdd uchel i gamu ymlaen mewn gyrfa....
Cyhoeddiadau 12 Medi 2016
Asymmetric School Weeks
An asymmetric school week includes a combination of longer and shorter days with coordinated pupil free time. The most common structure is four longer days...
Cyhoeddiadau 5 Medi 2016
Evidence Needs and the Welsh Education System
In February 2016 the Public Policy Institute for Wales (PPIW) brought together education experts and policy-makers to identify and explore the evidence needs of the education...
Cyhoeddiadau 4 Ebrill 2016
Increasing the Use of School Facilities
The Public Policy Institute for Wales (PPIW) worked with Professor Alan Dyson and Dr Kirstin Kerr (University of Manchester) to analyse the international evidence about...
Cyhoeddiadau 29 Chwefror 2016
Hybu Iechyd Emosiynol, Llesiant a Gwydnwch mewn Ysgolion Cynradd
Beth sy'n gweithio i ddatblygu gwydnwch emosiynol plant mewn ysgolion cynradd yng Nghymru?
Cyhoeddiadau 26 Ionawr 2016
Effective Pupil Support in Secondary Schools
This report from the Public Policy Institute for Wales (PPIW) delivers advice on the best ways to provide effective pupil support in secondary schools. In...
Cyhoeddiadau 13 Ionawr 2016
Fostering High Quality Vocational Further Education in Wales
This report from the Public Policy Institute for Wales (PPIW) provides expert advice on what constitutes quality in Further Education (FE).  We worked with Professor...