Economy and Work

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 71-64 o 64
Cyhoeddiadau 23 Awst 2017
Participatory Budgeting
The Welsh Government is exploring the role Participatory Budgeting (PB) could play in the Welsh Government budget. To help inform this work, this report by...
Cyhoeddiadau 19 Mai 2017
Polisi Mewnfudo ar ôl Brexit
Ymchwilio i'r opsiynau tebygol ar gyfer polisi mewnfudo y bydd Llywodraeth y DU yn eu hystyried ar ôl Brexit
Cyhoeddiadau 26 Chwefror 2017
Defnyddio Sectorau Twf i Leihau Tlodi
Mae'r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall sectorau twf leihau tlodi drwy gynnig swyddi a chyfleoedd o ansawdd uchel i gamu ymlaen mewn gyrfa....
Cyhoeddiadau 6 Hydref 2016
Improving the Economic Performance of Wales: Existing Evidence and Evidence Needs
In April 2016 the Public Policy Institute for Wales (PPIW) brought together leading experts and policy makers to consider what works in improving the performance of...
Prosiectau
Opsiynau i Gymru o ran Polisi Gofal Plant
Gofynnodd y Prif Weinidog i'r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu opsiynau ar gyfer ehangu cymorth gyda gofal plant yng Nghymru....
Cyhoeddiadau 14 Chwefror 2016
Opsiynau i Gymru o ran Polisi Gofal Plant
Gofynnodd y Prif Weinidog i'r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru am gyngor annibynnol ar ddatblygu opsiynau ar gyfer ehangu cymorth gyda gofal plant yng Nghymru;...
Cyhoeddiadau 1 Chwefror 2016
Maximising the Economic Benefits of the Welsh Government’s Investment in Cardiff and St. Athan Airports
This report by the Public Policy Institute for Wales (PPIW) examines the ways to maximise the economic impact of the Welsh Governments investment in Cardiff...