Economy and Work

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 41-50 o 64
Erthyglau Newyddion 18 Mai 2018
CPCC yn rhoi tystiolaeth ar ddyfodol gwaith i’r Senedd
Mae Mair Bell, Uwch Swyddog Ymchwil y Ganolfan, wedi rhoi tystiolaeth i ymchwiliad 'Dyfodol Sgiliau' Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau'r Cynulliad Cenedlaethol. Wrth ymddangos...
Prosiectau
Pennu’r Sylfaen Drethu yng Nghymru
Gofynnodd y Prif Economegydd a swyddogion y Trysorlys yn Llywodraeth Cymru i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, ar ran Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth...
Cyhoeddiadau 10 Mai 2018
Mynd i’r Afael â Chamfanteisio ar Weithwyr Cyflog Isel
Mae'r adroddiad hwn yn ymchwilio i ffyrdd o fynd i'r afael â chamfanteisio ar weithwyr cyflog isel. Er mwyn cyflawni'r nod llesiant o gael gwaith da...
Prosiectau
Gwella Canlyniadau Iechyd a Chyflogaeth
Er bod diweithdra'n isel yng Nghymru ar hyn o bryd o gymharu â'r degawdau diwethaf, mae anweithgarwch economaidd oherwydd salwch yn dal i fod yn...
Prosiectau
Dulliau o Alluogi Unigolion i Gamu Ymlaen yn eu Swyddi mewn Sectorau Sylfaenol Allweddol
Mae sectorau sylfaenol yr economi yn darparu'r nwyddau a'r gwasanaethau sy'n hanfodol ar gyfer bywyd bob dydd, megis cyfleustodau, prosesu bwyd, manwerthu a dosbarthu, iechyd,...
digwyddiad yn y gorffennol
Goblygiadau Brexit i Gymru a Datganoli
25 Mai 2019
Pan fydd y DU yn ymadael â'r UE, bydd llawer o bwerau a chyfrifoldebau yn dychwelyd i Senedd y DU. Un mater sydd heb gael...
Sylwebaeth 21 Mawrth 2018
Brexit, Mewnfudo a Chymru: Flog yr Athro Jonathan Portes
Mae'r Athro Jonathan Portes (Coleg y Brenin, Llundain) yn trafod goblygiadau Brexit i fewnfudo a beth fydd hyn yn ei olygu i Gymru. Cafodd y...
Cyhoeddiadau 28 Chwefror 2018
Gwella Canlyniadau Iechyd a Chyflogaeth
Er bod diweithdra'n isel yng Nghymru ar hyn o bryd o gymharu â'r degawdau diwethaf, mae anweithgarwch economaidd oherwydd salwch yn dal i fod yn...