Economy and Work

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 1-10 o 48
Sylwebaeth 5 Rhagfyr 2018
5 Peth Dylech Chi Wybod am Gydraddoldeb Rhywedd yng Nghymru
Bwydo 'nôl o'n seminar diweddar ar yr Adolygiad o Gydraddoldeb Rhywedd
Cyhoeddiadau 6 Tachwedd 2018
Hybu camu ymlaen mewn swydd mewn sectorau cyflog isel
Mae Cynllun Gweithredu ar yr Economi a Chynllun Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru yn dangos yr angen i hybu camu ymlaen mewn swydd er mwyn cynyddu enillion...
Sylwebaeth 3 Hydref 2018
Rhaid i waith teg ymwneud â mwy na phwy sy’n cadw’r cildwrn
Mae derbyn cildwrn yn helpu ond dylai polisi'r llywodraeth ganolbwyntio ar ddilyniant a sgiliau yn gyntaf, yn ôl Jonathan Webb mewn erthygl The Conversation
Prosiectau
Maximising the civic contribution of universities and wider tertiary education
In this project, we are exploring potential policy options to encourage Welsh universities and the wider tertiary education sector to prioritise and increase their civic...
Sylwebaeth 10 Awst 2018
Sut gallwn ni alluogi dilyniant swyddi mewn sectorau tâl isel?
Tri sylw o'n symposiwm diweddar ar y pwnc
Prosiectau
Tystiolaeth i Arweinwyr Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynghylch Caffael Cyhoeddus
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae arbenigwyr ar draws nifer o’n haseiniadau ar gyfer Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi bod yn galw’n rheolaidd am hwyluso...
Sylwebaeth 23 Gorffennaf 2018
The income tax base in Wales – who’ll pay what to the Welsh Government?
Guto Ifan of the Wales Governance Centre writes for the Thinking Wales blog