Economi a Masnach

Hidlo cynnwys
Showing 209 to 216 of 243 results
Cyhoeddiadau 29 Chwefror 2016
Hybu Iechyd Emosiynol, Llesiant a Gwydnwch mewn Ysgolion Cynradd
Beth sy'n gweithio i ddatblygu gwydnwch emosiynol plant mewn ysgolion cynradd yng Nghymru?
Cyhoeddiadau 14 Chwefror 2016
Opsiynau i Gymru o ran Polisi Gofal Plant
Gofynnodd y Prif Weinidog i'r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru am gyngor annibynnol ar ddatblygu opsiynau ar gyfer ehangu cymorth gyda gofal plant yng Nghymru;...
Cyhoeddiadau 7 Chwefror 2016
Gwella Dealltwriaeth o Benderfyniadau Ymlaen Llaw i Wrthod Triniaeth a Chynyddu Nifer y Bobl sy’n Gwneud Penderfyniadau o’r...
Pa fesurau y gellir eu cymryd i wella dealltwriaeth o benderfyniadau ymlaen llaw i wrthod triniaeth a chynyddu nifer y bobl sy'n gwneud penderfyniadau o'r...
Cyhoeddiadau 1 Chwefror 2016
Maximising the Economic Benefits of the Welsh Government’s Investment in Cardiff and St. Athan Airports
This report by the Public Policy Institute for Wales (PPIW) examines the ways to maximise the economic impact of the Welsh Governments investment in Cardiff...
Cyhoeddiadau 26 Ionawr 2016
Effective Pupil Support in Secondary Schools
This report from the Public Policy Institute for Wales (PPIW) delivers advice on the best ways to provide effective pupil support in secondary schools. In...
Cyhoeddiadau 13 Ionawr 2016
Fostering High Quality Vocational Further Education in Wales
This report from the Public Policy Institute for Wales (PPIW) provides expert advice on what constitutes quality in Further Education (FE).  We worked with Professor...
Cyhoeddiadau 11 Ionawr 2016
Re-thinking the Work Programme in Wales
This report from the Public Policy Institute for Wales (PPIW) provides independent advice on how the Work Programme (WP) might be operated differently in Wales...