Economi a Masnach

Hidlo cynnwys
Showing 9 to 16 of 330 results
digwyddiad i ddod
Cyrhaeddiad Addysg: Gweithdai Ymateb i’r Coronafeirws
18 Mehefin 2021
Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad Mae'r digwyddiad ar gyfer addysgwyr, yn enwedig athrawon a phrifathrawon o ysgolion a cholegau. Dyddiadau ar gael 22ain Mehefin 2021: 9.30am...
Sylwebaeth 25 Mai 2021
Creu Cymru Wrth-hiliol
Mae pandemig y Coronafeirws wedi gwneud gweithredoedd i ddileu gwahaniaethau hiliol yng Nghymru yn fwy dybryd. Mae dadansoddiad yn dangos bod y risg o farwolaethau...
Sylwebaeth 14 Mai 2021
Zoomshock: Ai gweithio o bell yw dyfodol economi Cymru?
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan 'uchelgais hirdymor i weld oddeutu 30% o weithwyr Cymru yn gweithio o gartref neu yn agos at eu cartrefi, a hyn...
Sylwebaeth 29 Ebrill 2021
Interniaethau PhD – Dysgu trwy wneud
Ym mis Ionawr 2021, croesawodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ddau fyfyriwr doethurol ar interniaethau tri mis a ariannwyd gan ESRC. Bu Aimee Morse o Brifysgol Swydd...
Sylwebaeth 14 Ebrill 2021
Haws dweud na gwneud
Sut y gall llywodraethau datganoledig gyflawni polisïau unigryw?
Sylwebaeth 7 Ebrill 2021
Newid yn yr Hinsawdd Cyflawni’r Trawsnewid yng Nghymru
Mae datblygiadau diweddar yn rhoi rhesymau i fod yn uchelgeisiol am yr hyn y gall Cymru ei wneud i fynd i'r afael â newid yn yr...
Sylwebaeth 17 Mawrth 2021
Gwreiddio hanes, hunaniaeth a diwylliant pobl Ddu a lleiafrifoedd ethnig ym myd addysg yng Nghymru
“Hanes pobl ddu yw hanes Cymru, a hanes Cymru yw hanes pobl ddu” Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru ( Hydref 2020 )   Mae'r Cwricwlwm newydd i Gymru 2022...