Cymunedau

Hidlo cynnwys
Showing 17 to 24 of 272 results
Prosiectau
Sut i annog gyrwyr i ymlynu wrth reolau 20mya, a bod yn gyson o ran diogelwch ar y ffyrdd
Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyflwyno cyfyngiad cyflymder awtomatig o 20mya ar bob ffordd breswyl yng Nghymru yn rhan o gyfres o fesurau i hybu...
Sylwebaeth 12 Mehefin 2020
Rôl llywodraeth leol Cymru mewn byd wedi’r Coronafeirws
Mae rôl llywodraeth leol wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen yn cael ei hamlygu a’i dwysau ar adegau o argyfwng.  Mae cynghorau ledled...
Sylwebaeth 10 Mehefin 2020
Ailadeiladu ar ôl pandemig y Coronafeirws: cynnal etifeddiaeth o wirfoddoli
Un o sgil-effeithiau cadarnhaol prin y pandemig yw’r cynnydd aruthrol mewn gwirfoddoli rydym wedi’i weld ledled cymunedau Cymru - o ran y grwpiau...
Prosiectau
Sefydliadau Lleol, Cynhyrchedd, Cynaliadwyedd a Chyfaddawdau o ran Cynhwysiant (LIPSIT)
Sefydliadau Lleol, Cynhyrchedd, Cynaliadwyedd a Chyfaddawdau o ran Cynhwysiant (LIPSIT) sy’n rhan o brosiect cydweithredol a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (...
Sylwebaeth 3 Mehefin 2020
Clapio ar ôl y Coronafeirws: Goblygiadau’r pandemig Coronafeirws i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol
Mae’r pandemig Coronafeirws wedi golygu bod llygaid y byd ar waith ein gofalwyr.  Bob wythnos, mae llawer ohonom ni wedi bod yn clapio i...
Sylwebaeth 27 Mai 2020
Goblygiadau pandemig y Coronafeirws i economi Cymru
Mae pandemig y Coronafeirws yn cael effaith ddofn a digynsail ar economi Cymru – economi sydd eisoes wedi'i wanhau gan gwtogi a llymder yn y sector...
Sylwebaeth 20 Mai 2020
Pan fydd hyn ar ben: Codi’n ôl ar ôl Coronafeirws
Mae'n ddigon posibl mai 'Pan fydd hyn ar ben' yw un o'r ymadroddion a ddefnyddir fwyaf yn ystod y pandemig Coronafeirws.  Ond a ddaw i...
Sylwebaeth 12 Mai 2020
A all Prentisiaethau Ymchwil agor y drws i yrfa ym maes polisi?
Cyflwynodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru y Cynllun Prentisiaeth Ymchwil yn 2017. Y nod oedd cynyddu capasiti ymchwilwyr i ymgysylltu gyda llunwyr polisïau a gwasanaethau cyhoeddus...