Cymunedau

Hidlo cynnwys
Showing 9 to 16 of 272 results
Cyhoeddiadau 20 Gorffennaf 2020
Cynllunio ar gyfer adferiad ffyniannus, cyfartal a gwyrdd ar ôl pandemig Cofid 19
Mae’r papurau hyn yn ymwneud â negeseuon allweddol cyfres o gylchoedd trafod arbenigol wedi’u trefnu gan Brif Gyfreithiwr a Gweinidog Pontio Ewropeaidd Llywodraeth Cymru,...
Cyhoeddiadau 15 Gorffennaf 2020
20 yw’r terfyn – Sut mae annog gostyngiadau cyflymder
Mae’r terfyn cyflymder rhagosodedig o 20mya ar ffyrdd preswyl yng Nghymru yn rhan o gyfres o fesurau i hybu cymunedau ‘hawdd byw ynddynt’. Mae...
Sylwebaeth 3 Gorffennaf 2020
Datganoli a phandemig y Coronafeirws yng Nghymru: gwneud pethau’n wahanol, gwneud pethau gyda’n gilydd?
Mewn trafodaeth yn y Senedd ym mis Mai, roedd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, ac Arweinydd Plaid Brexit Cymru, Mark Reckless, yn gytûn bod...
Sylwebaeth 1 Gorffennaf 2020
Sut byddwn ni’n cyllido gofal cymdeithasol?
Mae pandemig y Coronafeirws wedi dangos, yn fwy nag erioed, bwysigrwydd cyllido gofal cymdeithasol. Mae awdurdodau lleol yn poeni am eu gallu i gyflawni eu...
Sylwebaeth 26 Mehefin 2020
Pandemig y Coronafeirws a phris iechyd
Mae’r pandemig Coronafeirws presennol wedi gosod gofal iechyd ac arbenigwyr ym maes gwyddoniaeth yng nghanol y drafodaeth gyhoeddus. Mae cwestiynau ynghylch dogni adnoddau megis...
Sylwebaeth 24 Mehefin 2020
Sefyllfaoedd ariannol bregus yn ystod y pandemig: cyfyng-gyngor i awdurdodau lleol
Mae pandemig y Coronafeirws wedi sbarduno newid yn y ffordd rydym ni, fel cymdeithas, yn meddwl am fod yn fregus. Yn hanesyddol, rydym wedi tueddu...
Sylwebaeth 19 Mehefin 2020
Pandemig y Coronafeirws – cyfle ar gyfer entrepreneuriaid polisi?
Mae wedi dod yn rhyw fath o fantra ‘na all pethau fod yr un fath’ ar ôl pandemig y Coronafeirws.  Mae hynny’n rhannol oherwydd...
Sylwebaeth 17 Mehefin 2020
Ailadeiladu’n well: pwysigrwydd ysgogiad gwyrdd
Mae’r cyfnod cloi sydd wedi’i orfodi ledled y DU, a sbardunwyd gan y pandemig Coronafeirws, wedi cael effaith enfawr ar y rhan fwyaf...