Communities

Hidlo cynnwys
Yn dangos canlyniadau 41-40 o 40
digwyddiad yn y gorffennol
Beth sy’n Gweithio i Wella Cydnerthedd a Llesiant Cymunedol
25 Mai 2019
Ar 22 Chwefror, gwnaethom gynnal digwyddiad gyda chynrychiolwyr y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn ystyried sut y gall y Ganolfan helpu i ddarparu tystiolaeth i gefnogi...
digwyddiad yn y gorffennol
Goblygiadau Brexit i Gymru a Datganoli
25 Mai 2019
Pan fydd y DU yn ymadael â'r UE, bydd llawer o bwerau a chyfrifoldebau yn dychwelyd i Senedd y DU. Un mater sydd heb gael...
Sylwebaeth 21 Mawrth 2018
Brexit, Mewnfudo a Chymru: Flog yr Athro Jonathan Portes
Mae'r Athro Jonathan Portes (Coleg y Brenin, Llundain) yn trafod goblygiadau Brexit i fewnfudo a beth fydd hyn yn ei olygu i Gymru. Cafodd y...
Cyhoeddiadau 19 Mai 2017
Polisi Mewnfudo ar ôl Brexit
Ymchwilio i'r opsiynau tebygol ar gyfer polisi mewnfudo y bydd Llywodraeth y DU yn eu hystyried ar ôl Brexit
Cyhoeddiadau 27 Mai 2016
De-escalating Interventions for Troubled Adolescents
This report by the Public Policy Institute for Wales (PPIW) provides advice on the potential to de-escalate interventions in the lives of troubled adolescents. To...
Prosiectau
Opsiynau i Gymru o ran Polisi Gofal Plant
Gofynnodd y Prif Weinidog i'r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu opsiynau ar gyfer ehangu cymorth gyda gofal plant yng Nghymru....
Cyhoeddiadau 14 Chwefror 2016
Opsiynau i Gymru o ran Polisi Gofal Plant
Gofynnodd y Prif Weinidog i'r Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru am gyngor annibynnol ar ddatblygu opsiynau ar gyfer ehangu cymorth gyda gofal plant yng Nghymru;...