Brexit

Hidlo cynnwys
Showing 17 to 22 of 22 results
Cyhoeddiadau 2 Chwefror 2018
Cyfraniad Llywodraethau Is-genedlaethol mewn Trafodaethau Masnach Rhyngwladol
Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau adolygiad cyflym o dystiolaeth o ymwneud llywodraethau is-genedlaethol â thrafodaethau masnach rhyngwladol. Bydd i drafodaethau masnach Llywodraeth y DU â'r...
Cyhoeddiadau 16 Ionawr 2018
Goblygiadau Brexit i Amaethyddiaeth, Ardaloedd Gwledig a’r Defnydd o Dir yng Nghymru
Beth fydd yr heriau a'r cyfleoedd i amaethyddiaeth ac ardaloedd gwledig yng Nghymru yn sgil Brexit?
Cyhoeddiadau 19 Mai 2017
Polisi Mewnfudo ar ôl Brexit
Ymchwilio i'r opsiynau tebygol ar gyfer polisi mewnfudo y bydd Llywodraeth y DU yn eu hystyried ar ôl Brexit
Sylwebaeth 6 Ebrill 2017
Brexit and Wales: Understanding the Reasons Behind the Welsh Vote
On Thursday 30th March, 2017, the PPIW and Knowledge and Analytical Services welcomed colleagues to an evidence symposium which aimed to understand the reasons behind the...
Cyhoeddiadau 19 Tachwedd 2016
Evidence Summary on EU Migration in Wales
Prepared for the Welsh Government’s European Advisory Group
Sylwebaeth 28 Gorffennaf 2016
What will Brexit mean for Wales?
On 23 June, the UK voted to leave the European Union. The process for leaving and the implications for Wales are uncertain, but broadly speaking there...