Addysg a Sgiliau

Hidlo cynnwys
Showing 9 to 16 of 364 results
Cyhoeddiadau 25 Mawrth 2022
Diwygio cyfraith ac arferion etholiadol
Cefndir Cafodd pŵer dros etholiadau ei ddatganoli i Gymru trwy Ddeddf Cymru 2017. Ers hynny, mae Gweinidogion Cymru wedi cychwyn ar raglen diwygio etholiadol sydd...
Sylwebaeth 14 Mawrth 2022
‘Codi’r Gwastad’: parhau â’r sgwrs
Mae 'Codi’r Gwastad' - a ddefnyddir yma i gyfeirio at agenda bolisi ehangach Llywodraeth y DU yn hytrach na'r ffrwd ariannu Codi’r Gwastraff...
Cyhoeddiadau 11 Mawrth 2022
Gwasanaethau cymdeithasol a chyfraddau gofal plant yng Nghymru: Arolwg o’r sector
Gwelwyd cynnydd yn nifer a chyfradd y plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru.  Mae’r gyfradd bellach yn uwch nag ar unrhyw adeg ers...
Cyhoeddiadau 3 Mawrth 2022
2021 – Dan Adolygiad
Mae’r adroddiad hwn yn darparu trosolwg byr o’r gwaith a wnaethom yn 2021, gyda hypergysylltiadau i’n hadroddiadau llawn wedi’u hymgorffori. Gallwch chi...
Sylwebaeth 1 Mawrth 2022
‘Codi’r Gwastad’: sgwrs hanfodol i Gymru
Beth mae 'codi’r gwastad' yn ei olygu'n ymarferol i Gymru? Mae'r ddadl ynghylch y diffiniad yn parhau, ac mae’r Papur Gwyn hirddisgwyliedig bellach...
Sylwebaeth 3 Chwefror 2022
A ddylid codi oedran cymryd rhan mewn addysg neu hyfforddiant i 18 oed yng Nghymru?
Mae Dr Matt Dickson yn Ddarllenydd mewn Polisi Cyhoeddus yn y Sefydliad Ymchwil Polisi (IPR) ym Mhrifysgol Caerfaddon. Mae Sue Maguire yn Athro Anrhydeddus yn...
Cyhoeddiadau 11 Ionawr 2022
Heriau a Blaenoriaethau ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru
Mae'r heriau sy'n wynebu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn gymhleth ac yn amlochrog. Mae materion systemig a materion sy’n ymwneud â’r gweithlu...
Cyhoeddiadau 10 Ionawr 2022
Adferiad ym maes addysg: Ymateb i bandemig y Coronafeirws
Mae cau ysgolion o ganlyniad i’r Coronafeirws wedi tarfu’n sylweddol ar ddysgu plant a phobl ifanc mewn ysgolion a cholegau yng Nghymru, fel...